Valentinina priča samo je jedan od pozitivnih primjera predstavljenih u okviru kampanje pod sloganom: Razlike nisu prepreke, društvo bez diskriminacije. Kampanju je pokrenuo Vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji sa Centrom za mirovne studije i Uredom pučke pravobraniteljice.

– Želimo društvo u kojem Valentina neće biti iznimka kada studira na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Vjerujemo i da razlike nisu prepreke i da naše društvo nije daleko od društva bez diskriminacije. Četiri priče koje donosi ova kampanja govore o ljudima koji pripadaju skupinama koje su u našem društvu nerijetko diskriminirane, ali također one govore i o potencijalu našega društva da razlike ne budu stvarne prepreke. I to je društvo koje želimo – istaknula je Cvijeta Senta, voditeljica Centra za mirovne studije.

Istraživanje provedeno u sklopu kampanje pokazalo je kako Hrvati ipak imaju razvijenu svijest o diskriminaciji.

– Istraživanje je pokazalo da 40% građana smatra diskriminaciju najvažnijim ili jednim od najvažnijih problema u društvu. Samo 4% građana smatra da je diskriminacija jedan nevažan problem, što zapravo pokazuje da već imamo razvijenu svijest među građanima i da zapravo žele djelovanje u suprotnom smjeru i neke promjene – navela je Tena Šimonović Einwalter, zamjenica pučke pravobraniteljice.

Niže možete pogledati i ostale video spotove u sklopu antidiskriminacijske kampanje.