PROJEKT DIGITALIZACIJE POSTUPKA PODNOŠENJA PRIJAVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA

Zahtjevi se mogu podnijeti neovisno o radnom vremenu gradske uprave, a cijeli postupak se odvija putem sustava e-Građani

Grad Zagreb je još u 2016. godini započeo s projektom digitalizacije poslovnih procesa čiji je cilj digitalizacija svih usluga koje Grad pruža građanima.

Digitalizran postupak prijave za financiranje i određene projekte udrugama znači kako će za prijavu popunjavati samo jedan obrazac, dok će se svi ostali dokumenti učitavati uz nju.

– Na području Grada Zagreba u 2018. godini imamo registrirano 12 245 udruga koje se mogu i koje se natječu za potpore za financiranje njihovih programa i projekata. U 2017. godini dodijeljeno je 951 potpora za programe i projekte iz 15 različitih programskih područja. Uz svaku prijavu se moralo popunjavati 5 obrazaca i priložiti 6 dokumenata – istaknula je zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, Olivera Majić.

Prvi javni natječaj objavljen je 5. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava zaključno je do 7. svibnja. 2018. godine. Do danas se digitaliziranim putem prijavilo 551 udruga.

– Preko 1000 udruga Grada Zagreba educirano je o samom postupku, kako će se prijavljivati, odnosno provesti sam obrazac – poručio je pročelnik Ureda gradonačelnika, Miro Laco.

Zahtjevi se mogu podnijeti neovisno o radnom vremenu gradske uprave, a cijeli postupak se odvija putem sustava e-Građani.