Zagrebačka Savica pod opsadom ilegalno odbačenog otpada

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije koje pokazuju velike količine otpada neposredno u blizini jezera Savica, a svoje očitovanje o situaciji dale su nadležne službe

Navodno se ilegalni deponij, formirao godinama, a osim što se na spomenutom mjestu odlaže otpad, isti se, kažu upućeni tamo i spaljivao. Procjenjuje se kako se radi o oko 3.000 kubika otpada, a zabrinjavajuća je činjenica da se deponij nalazi samo kilometar od vodocrpilišta Petruševec, koje vodom opskrbljuje istočni dio grada. Područje spada pod Javnu ustanovu Maksimir, koja je preuzela upravljanje svim zaštićenim područjima Grada Zagreba, kojima smo se obratili u vezi cjelokupne situacija, a odgovor smo dobili od ravnateljice Biljane Janev Hutinec:

“U tijeku je postupak koji vodi inspekcija zaštite prirode. U kontaktu smo s inspekcijom i nadležnim gradskim službama u svrhu rješavanja problema. Dobili smo Rješenje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet kojim se nalaže Javnoj ustanovi – Maksimir uklanjanje ilegalno odbačenog otpada te smo započeli proces. Nakon što se provede uklanjanje otpada poduzeti će se i dodatne mjere kojima će se spriječiti njegovo daljnje gomilanje”

Javna ustanova je nakon uvida u zatečeno stanje odlaganja otpada, upoznala nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – inspekciju zaštite prirode koji su proveli koordinirani inspekcijski nadzor s inspektorom zaštite okoliša, nadzornom i stručnom službom Javne ustanove i uz asistenciju IV. Policijske postaje. Resorno Ministarstvo dalo je svoje obrazloženje:

“Utvrđeno je da se radi o nepropisno odbačenom otpadu. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna na svom području osigurati sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada, kao i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. Provedbu obaveza osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red jedinice lokalne samouprave – komunalni redar. Stoga je upućen dopis Gradu Zagrebu, Odjelu komunalnog redarstva kojim se ovaj slučaj dostavlja na nadležno postupanje”

Iz Ministarstva napominju kako je inspekcija zaštite okoliša, već u prvoj polovici ožujka od Grada Zagreba zatražila informaciju o poduzetim aktivnostima za uklanjanje otpada, a do sada, povratnu informaciju nisu dobili te ističu kako će daljnje postupati sukladno svojoj nadležnosti.