Ukida se mjera roditelj odgojitelj

Povodom nove odluke Visokog upravnog suda kojom je financijska pomoć za roditelje odgojitelje proglašena zakonitom, oglasila se zamjenica gradonačenika Danijela Dolenec, koja u ime Grada Zagreba ovu odluku pozdravlja.

“S nekoliko stvari smo se uhvatili ukoštac na samom početku mandata, vodeći se za onom egidom prema kojoj se kaže da najteže stvari treba početi odmah i da treba ustrajati i biti odlučan bez obzira na prepreke. E pa, upravo takva odluka bila je da se izmijeni novčana pomoć roditeljima odgojiteljima, s obzirom da smo smatrali da se radi o odluci koja je neustavna i nepravedna jer ženama brani sudjelovanje na tržištu rada i brani upis djece u vrtić”, izjavila je zamjenica gradonačelnika.

Nadalje, nadodaje, to je išlo u prkos svim relevantnim međunarodnim istraživanjima koja ukazuju na to da pohađanje predškolskog odgoja ima isključivo pozitivne ishode, i obrazovne i svake druge, a isto tako, brojnim istraživanjima koja pokazuju da je uključenost žena u tržište rada važan element u borbi protiv dječjeg siromaštva. Iz toga proizlazi veća ekonomska neovisnost žena, a samim time i veća stabilnost obiteljskih prihoda.

Dogradonačelnica je dodala i da je mjera roditelj odgojitelj bila apsolutno financijski neodrživa: “Do dan danas, na tu je odluku utrošeno 2,4 milijarde kuna. Samo prošle godine na tu je odluku utrošeno 520 milijuna kuna, i ako to stavite u razmjer, recimo sa nečim što je i obaveza Grada Zagreba, a to je odluka o socijalnoj skrbi koja propisuje naše obaveze prema nizu ranjivih skupina, dakle osoba s invaliditetom, nezaposlenih branitelja, umirovljenika ispod cenzusa i tako dalje, cijela ta godišnja odluka iznosi oko 180 milijuna kuna. Dakle, trećinu odluke koliko je koštala mjera roditelj odgojitelj.”

Od prošlog ljeta radi se na svojevrsnoj rehabilitaciji korisnika, odnosno korisnica ove mjere kako bi se što lakše vratili u tok: “Do kraja ožujka sve ostaje isto, nakon čega visina naknade postaje u razini minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, koja je sada oko 4160 kuna.” Nakon toga, na kraju lipnja, naknada će iznositi pola minimalne plaće, a takva će ostati sve dok dijete za koje korisnik prima novčanu naknadu ne navrši sedam godina.

Taj će se novac, već 160 milijuna kuna ove godine, preusmjeriti u izgradnju i renovaciju kapaciteta predškolskog odgoja i obrazovanja, kojih na zagrebačkom području drastično nedostaje. Na ovaj način, Gradska se skupština nada da će i djeca i roditelji biti bolje prilagođeni svim izazovima koje moderni život nosi sa sobom. Kako po pitanju primarnog obrazovanja, tako i po pitanju uključenosti u tržište rada.