U Samoboru se organizira javnozdravstvena akcija

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije u subotu 29. listopada u Samoboru na Sajmištu organizira akciju besplatnog mjerenja krvnoga tlaka, razine šećera u krvi i zasićenosti krvi kisikom te utvrđivanje indeksa tjelesne mase. Akcija se odvija u  sklopu europskog projekta KardioPRotecta,a održava se od 7:30 do 13 sati.

Projekt KardioPRotect – „Smanjimo smrtnost od kardiovaskularnih bolesti kroz prevenciju i edukaciju na području Zagrebačke županije”, zajednički provode Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Dom zdravlja i Ljekarne Zagrebačke županije. Akcija je prethodno provedena u Velikoj Gorici. Programi će biti organizirani u ostalim gradovima Zagrebačke županije. Projekt uključuje i kampanju na društvenim mrežama i programima lokalnih radio stanica te dijeljenje edukativnih sadržaja.

Projekciju su da će projektom biti obuhvaćno 65000 osoba kroz stručne aktivnosti, promocije i edukacije. Bolesti srca i krvnih žila su vodeći uzrok smrti i pobola u Republici Hrvatskoj. Broj smrtnosti opada, no predviđa se rast broja oboljelih. Ključ za prevenciju je u zdravijem načinu života, mediteranskoj prehrani, redovitoj provjeri krvnog tlaka, liječničkoj kontroli, ali i povećanju zdravstvene pismenosti građana.