Sutra u Zagrebu kreće podjela građevinskog materijala za pogođene potresom

Ova mjera pomoći namijenjena je prvenstveno vlasnicima stambenih objekata koji uz nužnu sanaciju oštećenja mogu nastaviti nesmetano i sigurno živjeti u svojim objektima

crijep, podjela, građevinski materijal
crijep, podjela, građevinski materijal

Obavještavamo građane čiji objekti su stradali u potresu u prosincu, da od sutra 8. siječnja
2021. kreće podjela građevinskog materijala za nužnu sanaciju. Materijal će se dijeliti svaki
dan od 10,00 do 18,00 sati.

Građani s područja Gradske četvrti Brezovica, koji su prijavili najviše štete, u dogovoru s
predstavnicima Vijeća gradske četvrti materijal mogu preuzeti na lokaciji Brezovička cesta
98b, kod objekta NK Brezovica.

Građanima iz drugih gradskih četvrti, s obzirom na manji broj prijava štete materijal će se
dostavljati na adresu, također u dogovoru s predstavnicima vijeća gradskih četvrti.

Podjela će se vršiti u suradnji članova vijeća gradskih četvrti, vijeća mjesnih odbora i
Gradskog ureda za mjesnu samoupravu. Prilikom preuzimanja građevinskog materijala građani trebaju potpisati izjavu o preuzetoj količini materijala kao i izjavu da nisu zaprimili odštetu od osiguravajućeg društva.

Ova mjera pomoći namijenjena je prvenstveno vlasnicima stambenih objekata koji uz nužnu sanaciju oštećenja mogu nastaviti nesmetano i sigurno živjeti u svojim objektima.

Raspoloživ građevinski materijal:
– crijep (Kontinetal plus, Biber, Jupiter i sljemenjaci s kopčom)
– drvena građa (jelove letve, štafle duljine 4 metra)
– mort za zidanje, vapnena glet masa
– opeka (puna opeka i blok opeka)
– dimnjaci

Još jednom podsjećamo kako građani nastale štete od potresa mogu prijaviti na besplatne
brojeve telefona 0800 8802 i 0800 8805, te na mail: potres@zagreb.hr.

ADRESAR VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI

DONJI GRAD
MO „ANDRIJA MEDULIĆ“
10000 Zagreb, Medulićeva
ulica 30

PETAR
PARADŽIK

telefon: 482 65 52;
telefaks:
e – pošta: predsjednik.donjigrad@zagreb.hr
 

GORNJI GRAD –
MEDVEŠČAK
Područni ured Gradske
uprave Medveščak, 10000
Zagreb, Draškovićeva 15

MIRJANA
DŽAJO

telefon: 460 3513;
telefaks:
e – pošta:
predsjednik.gornjigradmedvescak@zagreb.hr
 

TRNJE
Područni ured Gradske
uprave Trnje, 10000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 56a

MATO
BARTOLUCI

telefon: 610 09 60 ili 610 09 58;
telefaks: 610 09 91;
e – pošta: predsjednik.trnje@zagreb.hr
 

MAKSIMIR
Područni ured Gradske
uprave Maksimir, 10000
Zagreb,
Petrova ulica 116

STANKO
GAČIĆ

telefon:610 06 30, 610 06 31,
telefaks:610 06 32
e – pošta: predsjednik.maksimir@zagreb.hr
 

PEŠČENICA – ŽITNJAK
Područni ured Gradske
uprave Peščenica , 10000
Zagreb, Zapoljska 1

DRAGAN
VUČIĆ

telefon: 610 02 38 ili 610 02 44;
telefaks: 610 02 45;
e – pošta:
predsjednik.pescenicazitnjak@zagreb.hr

NOVI ZAGREB – ISTOK
Prostor mjesne

MILENKO
ARAPOVIĆ

telefon: 6666 833;
telefaks:

Služba za informiranje / www.zagreb.hr / javnost@zagreb.hr / 01/6101530/317
samouprave, 10010 Zagreb,
Ulica svetog Mateja 93

e - pošta:
predsjednik.novizagrebistok@zagreb.hr
 

NOVI ZAGREB – ZAPAD
Područni ured Gradske
uprave Novi Zagreb, 10020
Zagreb, Avenija Dubrovnik
12

JADRANKO
BATURIĆ

telefon: 658 56 75 ili 658 56 80;
telefaks: 658 56 78;
e - pošta:
predsjednik.novizagrebzapad@zagreb.hr
 

TREŠNJEVKA – SJEVER
Područni ured Gradske
uprave Trešnjevka, 10000
Zagreb, Park Stara
Trešnjevka 2

IVAN
BUTORAC

telefon: 658 57 64 ili 658 57 68;
telefaks: 658 57 65;
e – pošta:
predsjednik.tresnjevkasjever@zagreb.hr
 

TREŠNJEVKA – JUG
Područni ured Gradske
uprave Trešnjevka, 10000
Zagreb, Park Stara
Trešnjevka 2

DANIJEL
SAMARŽIJA

telefon: 658 57 59 ili 658 57 63;
telefaks: 658 57 60;
e – pošta:
predsjednik.tresnjevkajug@zagreb.hr

ČRNOMEREC
Područni ured Gradske
uprave Črnomerec, 10000
Zagreb, Trg Francuske
Republike 15

JOSIP JELIĆ

telefon: 610 17 55;
telefaks: 610 17 69;
e – pošta: predsjednik.crnomerec@zagreb.hr
 

GORNJA DUBRAVA
Područni ured Gradske
uprave Dubrava, 10040
Zagreb, Dubrava 49

DAMIR
ONIŠKO

telefon: 658 53 99;
telefaks: 658 54 27;
e – pošta:
predsjednik.gornjadubrava@zagreb.hr;
utorkom 9:00-11:00 i četvrtkom 16:00-18:00

DONJA DUBRAVA
Područni ured Gradske
uprave Dubrava, 10040
Zagreb, Dubrava 49

MILAN
DRAŽENOVIĆ

telefon: 658 54 25;
telefaks: 658 54 24;
e – pošta:
predsjednik.donjadubrava@zagreb.hr
 

STENJEVEC
Područni ured Gradske
uprave Susedgrad, 10090

ŽELJKO JEGER telefon: 658 59 72;
telefaks: 658 58 96;
e – pošta: predsjednik.stenjevec@zagreb.hr

Služba za informiranje / www.zagreb.hr / javnost@zagreb.hr / 01/6101530/317
Zagreb, Sigetje 2  
PODSUSED - VRAPČE
Područni ured Gradske
uprave Susedgrad, 10090
Zagreb, Sigetje 2

DEJAN KLJAJIĆ

telefon: 658 58 68;
telefaks: 658 58 69;
e – pošta: predsjednik.podsused-
vrapce@zagreb.hr

PODSLJEME
Prostor mjesne samouprave,
10000 Zagreb, Šestinski trg
10

KREŠIMIR
KOMPESAK

telefon: ; 5563 705
telefaks: 4637 706;
e – pošta: predsjednik.podsljeme@zagreb.hr
 

SESVETE
Područni ured Gradske
uprave Sesvete,
10360 Sesvete, 
Trg D. Domjanića 4

STJEPAN
KEZERIĆ

telefon: 610 16 24 ili 610 16 61;
telefaks: 610 16 60;
e – pošta: predsjednik.sesvete@zagreb.hr
 

BREZOVICA
Prostor mjesne samouprave,
10257 Brezovica,
Brezovička cesta 100

MARINA
PUCEVIĆ

telefon: 653 75 15 ili 653 78 80;
telefaks: 653 70 99;
e – pošta: predsjednik.brezovica@zagreb.hr