Stanje nekretnina u gradu Zagrebu i okolici

Iako su mnogi očekivali da će zbog aktualnih događanja u svijetu i Hrvatskoj cijene nekretnina pasti, dogodilo se upravo suprotno.

Real Estate House Insurance. Domino Chain Challenge And Risk Protection

Iako su mnogi očekivali da će zbog aktualnih događanja u svijetu i Hrvatskoj cijene nekretnina pasti, dogodilo se upravo suprotno.

Trenutačna potražnja za stanovima je poprilično velika. Paralelno s tim, količina novoizgrađenih nekretnina ne prati trend potražnje i to je jedan od razloga zbog kojih cijene nekretnina i dalje rastu.

Nekretnine trenutno kupuju oni koji su već nešto prodali i traže novi stan, stranci, kao i mladi preko APN-a i subvencioniranih kredita na dugi rok od dvadeset ili dvadeset i pet godina. Ostali koji nemaju nasljedstva ili mogućnosti dizanja stambenih kredita, primorani su plaćati isto tako visoke cijene za najam.

Nakon krize 2008. i recesije koja je uslijedila, cijene nekretnina u Hrvatskoj rastu kontinuirano od 2015.godine do danas, i to prilično snažno. Na godišnjoj razini rast je dosezao stope i od devet ili deset posto.

Ono što je danas vidljivo iz samog pretraživanja po internetu, cijene perifernih dijelova grada su povoljnije nego u centru i širem centru grada. Nakon dva nedavna potresa koja su nas zadesila, ljudi su bili skloniji traženju nekretnina po perifernim dijelovima, međutim nakon dvije godine, polako se vraća trend potražnje stanova u centru grada.

Nažalost, tržište je vrlo nepredvidljivo, stoga ne možemo znati hoće li doći do pada cijena nekretnina. Stručnjak ističe da možemo očekivati da cijene dođu do stagnacije, a do klasičnog pada cijena kao 2008., neće doći, ali da situacija uvelike ovisi o vanjskim čimbenicima, odnosno o događajima koji nas prate u okruženju.