Pravobraniteljica za djecu u povodu Svjetskog dana prava djece istaknula kako Konvencija o pravima djeteta nije tek “popis lijepih želja” već međunarodni ugovor koji obvezuje sve države

Odbor je izrazio svoju zabrinutost zbog diskriminacije djece pripadnika etničkih manjina, naročito srpskog i romskog podrijetla, djece s teškoćama u razvoju, djece migranata, tražitelja azila i izbjeglica. Posebno u pristupu obrazovanju i zdravstvenim uslugama. Zabrinutost je isto tako izražena u pogledu diskriminacije i uznemiravanj LGBTQ djece u obrazovnim ustanovama

20. studenog se obilježava Svjetski dan prava djece jer je toga datuma 1989. donesena Konvencija o pravima djeteta. Sve države članice Ujedinjenih naroda imaju obvezu svakih pet godina podnositi UN-ovom Odboru za prava djeteta izvješća na temelju kojeg Odbor UN-a donosi preporuke s ciljem da se poveća stupanj prava djece kako bi ona mogla imati dostojanstveno djetinjstvo. Nužno je poštivati mišljenje djece, a u tom području je iznimno bitan klimatski aktivizam djece i zaštita okoliša.  Preporuka je ojačati mjere i sustavno osposobljavanje zdravstvenih radnika za komunikaciju s djecom i roditeljima, proširiti usluge palijativne skrbi za djecu, promicati zdravu prehranu i tjelesnu aktivnost kako bi se smanjila pretilost kod djece, naglasila je Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu.

“Odbor je izrazio svoju zabrinutost zbog diskriminacije djece pripadnika etničkih manjina, naročito srpskog i romskog podrijetla, djece s teškoćama u razvoju, djece migranata, tražitelja azila i izbjeglica. Posebno u pristupu obrazovanju i zdravstvenim uslugama. Zabrinutost je isto tako izražena u pogledu diskriminacije i uznemiravanja LGBTQ djece u obrazovnim ustanovama. Nadalje, postoji nedovoljna zaštita djece od svih oblika nasilja, posebice obiteljskog nasilja i nasilje u obrazovnom okruženju te je istaknut nedostatak odgovarajuće podrške žrtvama nasilja”, obrazložila je Helenca Pirnat Dragičević.

Treba povećati dostupnost vrtića za djecu nezaposlenih roditelja, romsku djecu i djecu s teškoćama u razvoju te smanjiti regionalne razlike. Uz to, treba uložiti napore da se otklone slabosti u ishodima učenja tijekom pandemije COVID-19. Nastavnike treba sustavno obučavati za provedbu građanskog odgoja i obrazovanja te osigurati provedbu obveznih kurikuluma medijske pismenosti u školama.