Poražavajuće brojke: gotovo 118 tisuća stanovnika na potresom pogođenom području treba humanitarnu pomoć

Predstavljena je publikacija „Procjena humanitarnih potreba Sisačko-moslavačke županije“

Foto: Pixabay

Gotovo 118 tisuća stanovnika na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke
županije treba neku vrstu humanitarne pomoći, uključujući oko pristupa zdravstvenoj zaštiti, vodi, besplatnoj pravnoj i psihosocijalnoj pomoći, a potrebno je i značajno unaprijediti uvjete života u kontejnerskim naseljima.

Poražavajuće brojke pokazuju kako je 3500 obitelji ostalo je bez svojih domova, a skoro 700 ljudi živi daleko od vlastitog doma u kontejnerskim naseljima dok ostali žive u privremenim smještajima u dvorištima ispred svojih razrušenih kuća. 6000 kućanstava mjesečno prima pakete hrane, vode i higijene putem humanitarne pomoći. Velike su štete nastale u gospodarstvu i poljoprivredi.

Više od polovice stanovnika u potrebi pripada ranjivim skupinama kao što su djeca, osobe s invaliditetom, stariji, socijalno ugroženi, nezaposleni i nacionalne manjine.

„Uvjeti u kojima žive ranjive skupine važan su kriterij za ocjenu ljudskih prava u zemlji, a upravo je na državi odgovornost da im omogući život u dostojanstvu, uz pristup osnovnim pravima kao što su zdravstvena zaštita, pravna pomoć, socijalne usluge i druge. To uključuje i podršku organizacijama civilnog društva, koje su prisutne i u onim najudaljenijim i najpogođenijim područjima, osiguravajući direktnu pomoć i podršku najranjivijima. Zato je važan dio zaštite ljudskih prava i adekvatna podrška civilnom društvu, odnosno uvjeti za njihov kontinuiran i kvalitetan rad, posebno s najranjivijima o kojima danas govorimo“, naglasila je pravobraniteljica Šimonović Einwalter.

Govoreći o starijim osobama, istaknula je kako je potres dodatno naglasio probleme s
kojima oni žive, posebno kad je riječ o stanovnicima do kojih je teško doći. Čak 43%
kućanstava obuhvaćenih anketom među ranjivim skupinama su samačka kućanstva, a u
gotovo polovici njih same žive starije osobe. Umirovljenici čine 43% anketiranih, od kojih
čak 67% ima mirovine niže od 2 tisuće kuna.

Osim problema, publikacija donosi i smjerove za rješavanje osnovnih životnih problema
pogođenog stanovništva. Tako je, između ostalog, potrebno osigurati opskrbu lijekovima i
organizaciju prijevoza do liječnika stanovnicima i organiziranog smještaja i udaljenih mjesta, a iznimno je važno i razviti bolju komunikaciju među organizacijama na terenu i ciljnu strategiju kako bi se prvenstveno zadovoljile stvarne potrebe stanovništva pogođenog
potresom, spriječilo dupliciranje i racionalnije raspolagalo resursima, uključujući i vezano za
osiguravanje vode i hrane.
Potrebno je i osigurati sanitarne čvorove u smještajima koji ga još nemaju, kao i prostore za pružanje besplatne pravne i psihosocijalne pomoći u kontejnerskim naseljima. Radi dobrobiti djece, ali i povratka roditelja na tržište rada, bitno je jačati kapacitete i pristupačnost vrtića, kao i poboljšati prometnu povezanost na ovom području.

Analiza procjene humanitarnih potreba služit će kao ključni izvor podataka za buduće
aktivnosti u Sisačko-moslavačkoj županiji, uključujući i zagovaranje sustavnih rješenja i
prikupljanje sredstava organizacija civilnog društva za nastavak rada s najranjivijim
stanovnicima na ovom području.