Objavljeni konačni rezultati dobitnika stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2020./2021.

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu dodijeljene su u ukupno pet kategorija, budući da je Natječaj ove godine obuhvatio i dodatnu kategoriju stipendija za studente stradale u potresima.

FOTO: Pixabay

Na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr danas su objavljeni konačni rezultati Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2020./2021., potvrđeno je sa Sveučilišta.

Na temelju uvjeta i kriterija Natječaja koji je bio otvoren od 17. veljače do 12. ožujka 2021., Senat je na svojoj jučerašnjoj sjednici donio odluku o dodjeli ukupno 544 stipendije Sveučilišta u Zagrebu studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija za ak. god. 2020./2021.

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu dodijeljene su u ukupno pet kategorija, budući da je Natječaj ove godine obuhvatio i dodatnu kategoriju stipendija za studente stradale u potresima.

Na temelju odluke Senata, a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu i Rektorskoga kolegija u širem sastavu, u kategoriji za izvrsnost (kategorija A) ukupno je dodijeljeno 366 stipendija, u kategoriji stipendija za studente koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike – STEM (B) 28 stipendija, pet stipendija dodijeljeno je uspješnim studentima sportašima (kategorija C), a 101 stipendija za studente slabijega socioekonomskoga statusa (kategorija D).

U okviru kategorije za studente stradale u potresima na području Republici Hrvatskoj tijekom 2020. godine (kategorija E) dodijeljene su ukupno 44 stipendije. Na Natječaj su ukupno bila prijavljena 934 kandidata. Ukupni iznos stipendije za svaku od navedenih kategorija je 10.000 kuna.

Pritom, pravo na primanje ove novčane potpore ne mogu ostvariti studenti koji već primaju stipendiju drugoga stipenditora, što se ne odnosi na dobitnike u kategoriji E.

Popisi dobitnika stipendija za sve kategorije dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr.

Detaljnije informacije dostupne su na poveznici: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/stipendije/.