Zbog radova neke će ulice ostati bez struje

Elektra Zagreb najavila je planirane radove

Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima ELEKTRE ZAGREB, osim u slučaju odgode radi više sile, u petak 03.12.2021.g. bit  će obustavljena isporuka električne energije na sljedećim lokacijama :

  • Od 08,00 – 13,00 sati: Podsusedska aleja 49 – 75 nep, Pintauerov put, Gordana Jankovića, Tomislava Pavleka 3 – 7 nep, Blanje 42 – 50 par, Fakultetsko dobro 4 – 12 par
  • Od 09,00 – 11,30 sati: Ljutomerska, 1., 2. i 3. Ljutomerski odvojak, Oporovečka 200 – 234 par, 111 – 155 nep, Oporovečki odvojak, 1. Oporovečki odvojak, Beljačka, Celovečka 2 – 20 par, 1 – 19 nep, 1. Celovečki odvojak 2 – 8a par, 1 – 7 nep, Risnjačka, Lelijski odvojak 16 do kraja par, 15 do kraja nep, Aleja tišine 2 do kraja par, 1 – 3 nep, 9 do kraja nep