Završena energetska obnova još jednog odjela Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan

S provedbom planiranih energetskih mjera zgrade postigao se energetski razred „B“.

Foto: Jabuka TV

Psihijatrijska bolnica zdravstvena je ustanova za stacionarno akutno i produženo te ambulantno i liječenje u dnevnoj bolnici kao i psihosocijalnu rehabilitaciju, osnovana 1932. godine. Zgrade su redovno održavane, ali imaju značajne gubitke topline te po svojim energetskim karakteristikama pripadaju energetskom razredu „G“.

Projekti se realiziraju prema Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. sklopljenih s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i provode u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, sufinanciranog sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Vrijednost projekta iznosi 2.382.350,15 kn, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 600.836,26 kn, a korištena su i kreditna sredstava HBOR-a za vlastito učešće.

Provedbom mjera energetske učinkovitosti smanjila se je energetska potrošnja za 75,8%, odnosno za 71,504 kWh godišnje te smanjile emisije CO2 za 18,9 tona na godišnjoj razini (48,04%). S provedbom planiranih energetskih mjera zgrade postigao se energetski razred „B“ te su se stvorili bolji uvjeti za rad zdravstvenih djelatnika, te je osigurano ugodnije iskustvo boravka za pacijente i korisnike.