Zaprešić: 92.665.050 kuna za više od 200 aktivnosti

Foto: Visit Zaprešić

Koordinacijski odbor Grada Zaprešića za provođenje aktivnosti „Gradovi i općine – prijatelji djece“ na svojoj je 6. sjednici donio Izvedbeni plan za ostvarivanje prava i potreba djece na području Zaprešića za 2022. godinu.

Financijska sredstva koja su gradskim Proračunom planirana za provedbu projekata i aktivnosti vezanih uz djecu su 92.665.050 kuna od čega se najveći dio odnosi na predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. Više od 200 aktivnosti planira se realizirati tijekom 2022. godine, a raspodijeljene su u 5 strateških područja, odnosno 24 strateška cilja.

„Ovim Izvedbenim planom sastavljen je popis niza konkretnih aktivnosti usmjerenih na ostvarivanje prava i potrebe djece Zaprešića. Grad podupire rad svih udruga i ustanova koje promiču kvalitetniji život djece u Zaprešiću: od kulture i umjetnosti preko znanstvenih polja do sigurnosti u prometu“, izjavio je zamjenik gradonačelnika Zaprešića Alan Labus.

Prvo područje Izvedbenog plana je programska i financijska usmjerenost prema djeci u kojem su planirane aktivnosti vezane uz donošenje i praćenje Izvedbenog plana uz redovito osiguravanje gradskog proračunskog novca za aktivnosti, podupiranje rada udruga koje provode programe za djecu i obilježavanje blagdana i dana vezanih uz djecu i obitelj.

Drugo područje, odgoj i obrazovanje djece, podrazumijeva kapitalna ulaganja od kojih je najvažnija aktivnost izgradnja novog objekta vrtića koji  je u tijeku te izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove osnovne škole. Tu su i potpore za rad s djecom s teškoćama i s darovitom djecom, kao i nagrađivanje izvrsnosti učenika, koji uz stipendiranje podrazumijeva i nagrađivanje i dodjelu priznanja za iznimne rezultate učenika na natjecanjima.

Treće je područje vezano uz kulturu, sport i slobodno vrijeme djece u sklopu kojeg su aktivnosti vezane uz podupiranje kulturnih i sportskih sadržaja za djecu koje provode ustanove i udruge, ali i podupiranje programa provođenja slobodnog vremena djece, a tu se posebno svojim programom istaknula Turistička zajednica grada Zaprešića.
Obiteljska i institucionalna skrb o djeci je četvrto područje koje obuhvaća aktivnosti vezane za pomoć roditeljima oko skrbi o djeci i koje obuhvaćaju subvencioniranje troškova za novorođenu i posvojenu djecu, besplatne obrazovne materijale za učenike, produženi boravak, dežurstva u vrtićima i  priprema dodatnih obroka. Tu su i aktivnosti koje obuhvaćaju prevenciju neprihvatljivog ponašanja, svih oblika ovisnosti i vršnjačkog nasilja.
Zdravo dijete u zdravom i sigurnom gradu je područje u kojem su specificirane aktivnosti za promicanje zdrave hrane i zdravlja djece, ekologije, održivog razvoja, razvrstavanja otpada, sigurnosti djece u prometu i niz sličnih aktivnosti.

„Nadamo se da nikakvih prepreka neće biti u realizaciji nabrojanih aktivnosti. Ono što nije obuhvaćeno ovim programom jesu pojedinačne aktivnosti koje provode zaprešićke udruge, ali su one u Planu u općenitom smislu na način da će Grad osiguravati potpore udrugama koje će tijekom godine raditi na osnaživanju prava i mogućnosti djece“, istaknula je na sjednici pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Zaprešića Sandra Sabol Valenčak.

Grad Zaprešić inicijativu za pokretanjem akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“  započeo u ožujku 2021. godine, a sam Izvedbeni plan temeljen je na Strategiji donesenoj na sjednici Gradskog vijeća Grada Zaprešića u prosincu 2021. godine.