140 godina od prve telefonske linije u Zagrebu – posjetite izložbu u Tehničkom muzeju

U povodu 140. obljetnice telefona u Zagrebu obilježava se jubilarna obljetnica izgradnje prve telefonske linije i pojave telefona u Zagrebu 1881. godine, svega 5 godina nakon njegova patentiranja u SAD-u

Iz fundusa Tehničkog muzeja Nikola Tesla i HT muzeja u Zagrebu izdvojeni su najreprezentativniji predmeti koji zorno ilustriraju tehnički razvoj telefonije od njezine pojave u Zagrebu i Hrvatskoj, pa sve do našeg vremena.
Izložbu prati opširan katalog povijesnog pregleda razvoja telefonije s brojnim autentičnim fotografijama.

Izložba će biti otvorena do 24. travnja.

Autori izložbe su Goran Rajič, viši kustos Tehničkog muzeja Nikola Tesla te Vesna Lipovac, viša kustosica HT muzeja.

Fenomen telefonije nezaobilazan je civilizacijsko-tehnološki iskorak koji je omogućio brzu razmjenu informacija stvarajući tako preduvjete za uspon industrijskog društva, a ubrzo zatim i modernog informacijskog društva, u čijoj osnovi stoji globalna i brza komunikacija. Bez široko dostupne komunikacijske platforme koja omogućava razmjenu mišljenja, ideja i informacija nije moguća izgradnja modernog demokratskog društva niti odvijanje normalne ekonomske dinamike. Praćenje razvoja telefonije u Zagrebu predstavlja dokaz nastojanja da ostanemo aktivni sudionici ključnih svjetskih trendova u komunikacijama.

Izloženim predmetima iz fundusa dvaju muzeja ilustrira se povijesni i tehnološki razvoj javne telefonije u Zagrebu  tijekom kojeg je telefon od tehnološke novotarije rezervirane za imućne postao neizostavni upotrebni predmet bez kojega je nezamisliva današnja svakodnevnica. Na izložbi su prikazane konstrukcijske i oblikovne preinake što je ih je telefon doživio kroz stoljeće i pol povijesti, prolaskom kroz različite etape razvoja – od prve u kojoj su telefonski pozivi ručno posredovani pomoću  telefonistica do današnjih koje koriste moderne digitalne modulacijske tehnike za prijenos razgovora u mobilnim mrežama. Posebno je apostrofiran doprinos zagrebačke industrije razvoju gradske telefonije, osobito Tvornice telekomunikacijskih uređaja „Nikola Tesla“.
Posebno se prati utjecaj rasta broja stanovnika i gospodarske aktivnosti grada Zagreba na rast broja telefonskih priključaka, te veličinu mjesnog, međumjesnog i međunarodnog telefonskog prometa. Te varijable su pratile transformaciju Zagreba iz provincijskog gradića Austro-Ugarske u vodeći gospodarski, upravni, kulturni i prometni centar  Republike Hrvatske.

Izložba predstavlja vrijedan doprinos boljem poznavanju gospodarske povijesti i povijesti telekomunikacija Hrvatske, te kulturnoj valorizaciji ključnih trenutaka tehničke povijesti i lokaliteta u gradu Zagrebu.

Izložba je financirana sredstvima Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija.