Postavljen treći AVD uređaj

Kod gradske tržnice, kao jedne od frekventnijih lokacija, postavljen je AVD uređaj, treći u Zaprešiću

Foto: Grad Zaprešić

Automatski vanjski defibrilator (AVD) je maleni, prijenosni uređaj za pružanje prve pomoći koji omogućava da se u slučaju iznenadnog zastoja srca osobi pomogne i prije dolaska hitne medicinske službe, a pomoć mogu pružiti laici bez medicinskog znanja te tako spasiti život u sudbonosnim minutama.

AVD uređaji vrše analizu srčanog ritma, daju korisniku glasovne upute na hrvatskom jeziku i omogućavaju defibrilaciju. Uređaji su potpuno sigurni jer neće dozvoliti defibrilaciju, osim u slučaju kada je 100% sigurno da je unesrećeni u takvom stanju da mu samo defibrilacija može spasiti život.

Ormarići u koje su smješteni imaju u sebi telefonski modul i odmah po otvaranju automatski pozivaju hitnu pomoć. U centrali svakog Zavoda za hitnu medicinu postoji poseban telefonski uređaj s prikazom pozivatelja, na koji se spajaju samo pozivi iz ovih ormarića. To znači da korisnik ima direktnu liniju prema najbližoj hitnoj pomoći te tako zaobilazi pozive prema brojevima 112 i 194.

Podsjećamo, u suradnji s Gradom Zaprešićem, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije prvi je uređaj postavio na šetalištu Kardinala Franje Kuharića, uz Policijsku postaju, a drugi na Trgu dr. Franje Tuđmana.