Započela javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana

Od danas, 12. rujna počinje javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana koja će trajati do 26. rujna 2017.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog
plana grada Zagreba izložit će se na javni uvid u predvorju zgrade Gradske uprave, Trg
Stjepana Radića 1, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati te na mrežnoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

Javno izlaganje o Prijedlogu izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba
održat će se 15. rujna u 17,00 sati, u prostoru Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana grada Zagreba dostavljaju se do 26. rujna na adresu Gradskog ureda za
strategijsko planiranje i razvoj Grada, Ulica Republike Austrije 18.