Namjena derutnog objekta na Jarunu još nije poznata

Neizvjesna budućnost derutnog objekta na Jarunu, koji je zapušten još od 80-ih godina, još uvijek nije poznata javnosti. Očitovanje o cijeloj situaciji dao je i Gradski ured za imovinsko- pravne poslove i imovinu grada

Nasuprot jednog od najposjećenijih zagrebačkih svetišta na Jarunu, nalazi se objekt koji izgleda prilično zastrašujuće. Oronula zgrada, odmah uz osnovnu školu i dječji vrtić, smještena je na raskrižju Ulice don Petra Šimića i Ulice Jarun. Prema prenošenju nekih medija, prvotna namjena objekta starog gotovo 40 godina bila je da postane Dom za invalide. Premda je bio prijeko potreban, njegova izgradnja nikad nije dovršena. Gdje je zapelo s uređenjem i zbog kojeg razloga upitali smo Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i izgradnju grada, a odgovor pročelnika Damira Lasića prenosimo u cijelosti:

“Grad Zagreb vlasnik je nekretnine, odnosno nedovršenog Doma za osobe s invaliditetom na Jarunu, temeljem Ugovora o darovanju što ga je sklopio s udrugama osoba s invaliditetom – sljednicama investitora.

Imovinsko – pravni odnosi rješavaju se na prijedlog i u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, s obzirom na to da se radi o nekretnini koja je po namjeni trebala biti u funkciji smještaja osoba s najtežim invaliditetom. S obzirom na to da zbog promjena propisa iz područja socijalne skrbi, nije bilo moguće privesti takav objekt predviđenoj namjeni, zbog veličine objekta i tendencije prema deinstitucionalizaciji, te zbog toga što je zbog izgradnje drugih sadržaja izgubio mogućnost rješenja prometa u mirovanju (parkiranja) potrebnog za takav objekt, po rješavanju imovinsko – pravnih odnosa, bilo je predviđeno da će objekt preuzeti Gradski ured za zdravstvo te odrediti njegovu namjenu.

Međutim, navedeni Ured odustao je od realizacije planova koji su predviđali korištenje navedenog objekta za potrebe ostvarivanja zdravstvene zaštite građana Zagreba.

Ovaj ured pribavio je analizu građevinskog stanja predmetnog objekta kako bi se utvrdila mogućnost dovršetka istog, te idejni arhitektonski projekt, koji je predvidio dovršetak gradnje sada namjene- osnovna škola.

Imovinsko-pravni model dovršenja gradnje s navedenom namjenom, koji se u ovom trenutku razmatra, je mogućnost osnivanja prava građenja koje bi kako predviđamo moglo biti osnovano na rok od 50 godina.

Za sada se cijeli postupak vodi tako da se prikupe očitovanja nadležnih ureda te izvrši procjena tržišne vrijednosti prava građenja, te da se sukladno navedenom pripremi prijedlog rješenja imovinskog statusa predmetne nekretnine s ciljem privođenja objekta namjeni, koji prijedlog će biti upućen Gradskog skupštini na odlučivanje.”