Početna konferencija projekta ‘Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma’

Grad Zagreb je nakon višegodišnjeg procesa postao tijelo u sustavu upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova kao posredničko tijelo Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje Urbane aglomeracije Zagreb

U narednih pet godina, na tragu Europske kohezijske politike, Zagreb bi trebao poboljšati kvalitetu života građana. Tako će se, primjerice, realizirati projekti s područja poduzetništva, kulture, unaprjeđenja sustava toplinarstva i razvoja urbanog prometa.

– Gradu Zagrebu koji je u dvostrukoj ulozi, kao posredničko tijelo i korisnik, na početku stoji 115 milijuna eura i sigurni smo da ćemo ih dobro iskoristiti i pripremiti projekte kojim ćemo dodatno povući sredstva iz Europskog fonda, a sve u cilju unaprjeđenja života naših sugrađana – izjavila je zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Olivera Majić.

Mehanizam ITU financijski je mehanizam Europske unije putem kojega se, u okviru provedbe koncepta održivog urbanog razvoja, financiraju projekti u velikim urbanim područjima i gradovima, a ovo je prvi puta da se koristi u Hrvatskoj.

– To je jedan novi mehanizam ne samo u Hrvatskoj nego i u Europskoj uniji u ovom programskom razdoblju od 2014. do 2020., koji naglasak stavlja na ulogu najnižih razina pa su tako u Hrvatskoj prepoznati gradovi kao pokretači gospodarskog razvoja kojima se na mogućnost stavlja korištenje strukturnih fondova tako da najbolje mogu prepoznati potrebe svojih građana i tako direktno učiniti koristi koje mogu nastati kao rezultat ovih projekata – rekla je voditeljica Službe za provedbu programa urbanog razvoja Irena Rožić Queta.