Žagrebačka županija sufinancira izradu dokumentacije za EU projekte

EU fondovi

Autor: TM, Izvor: www.zagrebacka-zupanija.hr 10/24/2016 15:48

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava otvoren je do 10. studenog 2016. godine. Potpore se mogu ostvariti za sufinanciranje jednog ili više dokumenata koji su sastavni dio projekte dokumentacije poput: studije izvodljivosti, studije procjene utjecaja na okoliš ili elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, analize troškova i koristi, izvedbenog projekta, građevinske dozvole/potvrde glavnog projekta i glavnog projekta.

Prijaviti se mogu gradovi i općine s područja Zagrebačke županije koji imaju do prijave na javni poziv ugovoren/naručen ili izrađen dokument koji je sastavni dio projektne dokumentacije. Također, uvjet je da je projekt prijavljen u Bazi projekata Zagrebačke županije.

Maksimalni iznos potpore koji pojedini grad ili općina mogu ostvariti iznosi do maksimalno 210.000 kuna ovisno o uvjetima navedenim u javnom pozivu. Važno je naglasiti i da visina iznosa potpore ovisi o indeksu razvijenosti grada ili općine. Tako JLS II. skupine razvijenosti mogu bespovratno dobiti 100 postotni iznos vrijednosti dokumentacije, JLS III. skupine razvijenosti mogu ostvariti potporu u iznosu do 80% vrijednosti dokumentacije, a JLS IV. skupine razvijenosti do 60% vrijednosti prijavljene dokumentacije.

Informacije o javnom pozivu, propisanim obrascima i potrebnoj dokumentaciji možete vidjeti ovdje, a mogu se podići i u Upravnom odjelu za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/VI, Zagreb. Sva dodatna pojašnjenja ili informacije mogu se tražiti na broj telefona: 01/6009-475.

Prijava za potporu podnosi se preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/VI, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za troškove izrade projektne dokumentacije u 2016. godini za projekte koji će se financirati sredstvima EU“ ili osobno u pisarnicu na istoj adresi na 6. katu.