130 000 kuna za pčelarske udruge

Pčelarstvo

Autor: Tamara Marković, izvor: www.zagrebacka-zupanija.hr 10/24/2016 15:49

Natječaj za dodjelu spomenutih sredstava otvoren je do 25. listopada 2016. godine. Korisnici županijske donacije mogu biti organizacije poljoprivrednih proizvođača koji se bave pčelarskom proizvodnjom (pčelarske udruge), koje imaju sjedište na području Zagrebačke županije, a čiji su članovi nositelji odnosno odgovorne osobe upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji, a imaju prebivalište odnosno sjedište na području Zagrebačke županije. 

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj, a sve dodatne informacije, tekst natječaja i potrebne obrasce možete naći ovdje. Za dodatne informacije korisnici se mogu obratiti na slijedeće brojeve telefona: 6009-426 i 6009-466. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se kao preporučena pošiljka u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo s naznakom „Prijava na javni natječaj – NE OTVARAJ“, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb ili osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu.