Zagrebačka županija dodijelila 100 tisuća kuna gradovima i općinama za čipiranje i sterilizaciju pasa

Sterilizacijom i mikročipiranjem smanjuje se i kontrolira populacija napuštenih pasa te pomaže gradovima i općinama s područja Zagrebačke županije.

FOTO: Pixabay

S ciljem smanjenja i kontrole populacije pasa te kako bi pomogla gradovima i općinama sa svog područja u troškovima provedbe Zakona o zaštiti životinja, Zagrebačka županija dodijelila im je 100 tisuća kuna. Navedena sredstva utrošit će se na veterinarske usluge označavanja pasa mikročipom te sterilizaciju kujica u 2022. godini, poručeno je iz Zagrebačke županije.

Na javni poziv, koji je bio otvoren od 28. ožujka do 15. travnja ove godine, od ukupno 34 javilo se 20 JLS-ova s područja Zagrebačke županije, odnosno 8 gradova i 12 općina. Među gradovima najveći iznos dobila je Velika Gorica – 20.000,00 kuna, a od općina Brdovec – 3.761,00 kuna.

Ova sredstva na raspolaganju su svim žiteljima ovih 20 gradova i općina Zagrebačke županije koji imaju nečipiranog psa ili nesteriliziranu kujicu, a za sufinanciranje tih postupaka mogu se obratiti svojim gradovima i općinama do 31. listopada 2022. godine ili do utroška sredstava.

Inače, kod raspodjele županijskih sredstava presudno je bilo koliko pasa je na području JLS-a registrirano u Upisniku (Lyscanu) u 2021. godini, jesu li donijeli Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, imaju li ugovor ili neki drugi akt o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja, odnosno imaju li u svom proračunu osigurana financijska sredstva za provedbu Zakona o zaštiti životinja.

Zagrebačka županija financira provedbu ovog programa od 2019. godine te je za tu svrhu do sada utrošeno 577.496,00 kuna.