Tonći Lazibat novi dekan Ekonomskog fakulteta

Autor:: Tanja Molvarec 5/18/2010 16:21

Tonći Lazibat, profesor s Katedre za trgovinu, novoizabrani je dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće dvogodišnje mandatno razdoblje. Lazibata su odabrala 82 člana od 153 člana Fakultetskog vijeća koji su prisustvovali sjednici. Njegova protivnica u drugom krugu bila je Vesna Vašiček koja je osvojila 60 glasova. Izborno povjerenstvo osam je glasačkih listića proglasilo nevažećima.

-.-Sanjin Strukic/PIXSELL-.-Podsjetimo, prijašnji dekan fakulteta Darko Tipurić smjenjen je nakon što je sveučilišno povjerenstvo u izvješću o Međunarodnoj ljetnoj školi navelo kako ona nije bila organizirana prema zakonu.

Fakultetsko vijeće u širem sastavu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o izboru novog dekana odlučilo je tajnim glasovanjem.

Tijelo koje odlučuje o izboru dekana ima 158 članova, a sastavljeno je od aktualnog dekana, svih nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju, pet nastavnika izabranih u nastavno zvanje, sedam asistenata i viših asistenata, tri predstavnika znanstvenih novaka, te 24 studenata.

Dekan će novu dužost preuzeti početkom lipnja ove godine.