Pavičić se smijala dok su joj smanjivali plaću

Autor: Sanjin Španović 5/18/2010 16:57

U trenutcima dok su joj smanjivali plaću, kako bi je izjednačili sa iznosom od 85% plaće gradonačelnika sukladno novom Zakonu o plaćama u lokalnoj samoupravi, Jelena Pavičić Vukićević je ‘umirala od smijeha’.

Naime, dogradonačelnica nije ni znala što se događa u Skupštini, već je s gradskim ‘ministrom’ financija Slavkom Kojićem gledala mobitel. Što god da je bio sadržaj na ekranu, Pavičić Vukičević je doista bila van vremena i prostora.

Odluku je Skupština donijela jednoglasno. Ivo Jelušić, koji nije bio na toj točki dnevnog reda, do sada je imao plaću 18.208,41 kuna, a Jelena Pavičić Vukićević imala 16.170,89.

Nove plaće su im do 1000 kuna manje, ovisno o broju djece i godinama radnog staža.