Sveučilište u Zagrebu raspisalo Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2018./2019.

Svečana dodjela Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u srijedu 3. srpnja 2019

Ilustracija

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019. Na temelju rektorove odluke i Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, pravo na prijave na Natječaj imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/.

Rok prijave na N Rok prijave na N Rok prijave na Natječaj je petak, 3. svibnja 2019. do 16 sati. 3. svibnja 2019. do 16 sati.

Za Rektorovu nagradu radovi se mogu prijaviti u šest kategorija: za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora), za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do
deset autora), za „veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora), za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora) te za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora).

Za Rektorovu nagradu ne može se prijaviti rad isključivo stručnoga ili preglednoga karaktera niti rad izrađen za neku drugu primarnu namjenu (npr. diplomski rad, rad izrađen za znanstveni skup ili
časopis i sl.), no može biti povezan s tom temom.

Svaki rad predložen za Nagradu mora imati mentora koji je zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu i koji ima stupanj doktora znanosti i izabran je u znanstvenonastavno ili umjetničko-nastavno zvanje.

U skladu s Natječajem, studenti su dužni do petka, 3. svibnja 2019. u 16 sati prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Ispis cijeloga prijavljenoga rada u dva primjerka (uključujući i obrazloženje mentora) studenti dostavljaju odgovarajućem povjerenstvu sastavnice, koje će potom
svoje prijedloge dostaviti Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu.

Ono će svoj prijedlog nagrađenih radova i dokumentaciju dostaviti rektoru do srijede 12. lipnja 2019.

Popis dobitnika Rektorove nagrade za ak. god. 2018./2019. bit će /2019. bit će objavljen na oglasnim pločama fakulteta i akademija te na mrežnim fakulteta i akademija najkasnije tri dana prije svečane dodjele Nagrade.

Svečana dodjela Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u srijedu 3. srpnja 2019. U prigodi svečane dodjele Rektorove na srpnja 2019. grade bit će organizirana izložba postera na kojoj će nagrađeni studenti predstaviti svoje radove.

 

Press materijal