Suzana Ritz savjetovati će mlade o nenasilju

Suzana Ritz

Autor.: Marinko Brkić Tot 2/1/2010 21:33

Suzana Ritz, biti će na čelu “zagrebačkog savjetovališta za djecu i mlade protiv nasilja – Luka Ritz« koje će multidisciplinarno pristupati načinu života mladih i onome što ih okružuje, bilo da je to nasilje, droga ili alkohol. Ovime je napokon ostvarene ideja majke čiji je sin Luka stradao u uličnom obračunu koji se odigrao 1. lipnja na Savskom mostu.


Kako je najavila Suzana Ritz, program je već izrađen i uključivati će tribine, seminare, a mladi će imati završnu riječ u izboru tema koje ih zaista zanimaju. Savjetovalište će biti otvoreno sljedećeg mjeseca i trenutno se čeka rješenje o izdavanju prostora u Zagrepčanki na Savskoj cesti.


U savjetovalištu će raditi pedagozi, sociolozi i psiholozi, a kako je Suzana Ritz najavila, jedan od kanala komunikacije prema široj javnosti biti će o Internet portal koji će biti lansiran uporedo sa otvaranjem savjetovališta.

Suzana Ritz radila je kao grafičar u jednoj privatnoj tvrtki koja se nalazila u Buzinu, a nakon što je njezin sin Luka preminuo u postao simbol žrtve nasilja među mladima. Nagrada Luka Ritz, koju od prošle godine na inicijativu tadašnjeg ministra obrazovanja Dragana Primorca dodjeljuje Ministarstvo obrazovanja. U kuloarima o otvaranju ovakvoga, dugoočekivanog savjetovališta, glasina kruži već nekoliko mjeseci.