Sutra struje neće imati…

električni stupovi

Autor: Nevena Ilić 11/10/2009 15:28

Od 08,00 – 14,30 sati ulice na kućnim brojevima: Breganska 23-kr, 26-kr, Stojdraška 2, Sitnička, I Trnava 11, Gorenci 67-kr, 48-kr, Ključarići, Kolarinšak, Veliki vrh, 140-160, Kovinska 12, 16-20, Vučak 32, 34.

08,00 – 11,00 sati ulice na kućnim brojevima : Horvatovac 1-55, 10-66, Wickerhauserova, Čačkovićeva 1-37, 2-kr, Zelenjak 23-kr, 28-52.

08,30 – 14,30 sati sati ulice na kućnim brojevima : Brijunska 1-3b, 9, 2-6, Kornatska 30a, Murterska 1-15, 2-6.

09,00 – 14,00 sati sati ulice na kućnim brojevima: Mudifaji 28-32, 156, 25e, 61, Šimunčevečka 69-71, 80,Horvati, Veliki vrh 167, 280.

09,00 – 10,00 sati sati ulice na kućnim brojevima: Janka Holjca 2-62, 94, 1-kr, Hrelićka 41-71

11,00 – 14,00 sati sati ulice na kućnim brojevima: Šišićeva 3-7, Karamanov prilaz 2.

Na području Elektre Klara struje neće imati od 08,00 – 14,30 sati  u Svetoj Klari sati ulice na kućnim brojevima : Čavoglavska 12-18, 15-23, Glogovečka 2-36, 1-13, Proveni put 2-6, 1-3, V Proveni put 2-20, 1-11.