Službeno je započela izgradnja još jedne škole u Gradu Zagrebu!

Nakon gotovo 30 godina punih obećanja započela je gradnja Osnovne škole Jakuševec vrijedna nešto više od 13 milijuna eura. Njome će se rasteretiti postojeći objekt u Dugavamakoji dijele dvije škole – I. OŠ Dugave i OŠ “Fran Galović”.

U tim je školama, podsjetimo, ukupno 1300 učenika, a samo 37 učionica. Kako bi nastava normalno funkcionirala, škole ju izvode naizmjence u smjenama, prijepodne i poslijepodne, no isti turnus, jutarnji, prisiljeno je dijeliti 10 razreda dnevnog boravka obiju škola.

Škola će biti velika, za 600-700 učenika, vrijedna je više od 13 milijuna eura, a plan je da bude spremna za početak školske godine 2024./2025.

“Od lipnja 2021. kada smo preuzeli upravljanje Gradom, završeni su radovi na čak 12 odgojno-obrazovnih objekata – jednom dječjem vrtiću, osam osnovnih škola, dvije srednje škole i jednom učeničkom domu, a samo u tih 12 objekata uloženo je 100 milijuna eura. Trenutno su u tijeku radovi na još šest škola (GŠ Blagoja Berse, Gimnazija Tituša Brezovačkog, OŠ Jure Kaštelana, PŠ Kupinečki Kraljevec, OŠ Ante Kovačića i OŠ Bukovac), vrijednosti 58 milijuna eura, i sve će biti spremne do rujna ove godine, za novu školsku godinu.

Uz to, pripremamo gradnju i dogradnju niza škola koje planiramo prijaviti za EU sufinanciranje putem NPOO natječaja za prelazak na jednosmjensku nastavu. Ako propozicije natječaja budu takve da će EU sufinanciranje biti 50 ili 75%, prijavit ćemo projekte za čak 10-15 škola.

Nijedna vlast u Gradu Zagrebu nije ovoliko ulagala u odgoj i obrazovanje, izgradnju i dogradnju škola i vrtića, ali i modernizaciju i poboljšanje materijalnih uvjeta i uvjeta rada. To radimo zato što je ulaganje u djecu, u ljude, u obrazovanje, jedan od osnovnih pokretača razvoja”, izjavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević pri polaganju kamena temeljca.