Referendum u Ivaniću o smještaju županijskog smeća

6/4/2010 12:23

U Ivanić Gradu 27. lipnja provest će se lokalni referendum, a na glasačkim listićima stajat će pitanje: ”Slažete li se da na lokaciji Tarno – grad Ivanić Grad bude smješten Županijski centar za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije?”. Svoj odgovor građani će moći izabrati između ”da” i ”ne”.

Stjepan Marković-.--.-Raspisivanje referenduma najavio je prošloga tjedna ivanićki gradonačelnik Boris Kovačić na prosvjedu građana ispred hotela Internacional, u kojemu se održavaju sjednice Županijske skupštine. Odluka o referendumu donesena je na sjednici Gradskog vijeća.

U subotu će se u 20 sati održati zborovi građana u mjesnim odborima Prerovec, Prečno, Dubrovčak-Topolje i Posavski Bregi, na kojima će građani moći dobiti više informacija o raspisivanju referenduma te iznijeti razloge zbog kojih smatraju da Županijski centar za gospodarenje otpadom ne bi trebao biti u Tarnom.

Protiv izgradnje centra za gospodarenje otpadom pored Ivanić Grada je i HSLS Zagrebačke županije

– Oštro se protivimo odluci o lokaciji županijskog odlagališta smeća na području Ivanić Grada. Držimo da se radi o političkoj odluci koja se pokušava opravdati i pokriti manjkavim i nestručnim elaboratom – tvrde iz HSLS-a.