Ravnateljima predstavljen pilot projekt o zdravoj prehrani u osnovnim školama

U Zagrebačkom inovacijskom centru ZICER održan je semiran o prehrani i zelenoj javnoj nabavi hrane u osnovnim školama. Okupilo se stotinjak djelatnika osnovnih škola, kojima su prezentirani planovi u organizaciji školske prehrane, te pilot projekt kojem je cilj uvođenje ekološke i lokalno proizvedene hrane u gradske škole.

– Ova je priča svima nama važna, masa nas su roditelji, zdravlje i prehrana djece nam je svima na srcu, vjerujemo da je ovo važan korak prema tome da građani Grada Zagreba imaju zdraviji život, posebno osjetljive skupine poput djece i mladih. Projekt je vrlo kompleksan, pripremamo ga više od pola godina. Ne želimo ga preko noći uvoditi nego smo ga postepeno pripremali, isto tako će se postepeno uvoditi, počevši s manjim brojem škola i onda će se kapilarno širiti, rekla je Sonja Karoglan Todorović, predsjednica radne skupine za urbanu prehranu i zelenu javnu nabavu Grada Zagreba.

Seminar se održao u organizaciji Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje koji, uz osnovne škole, osiguravaju obroke za djecu:

– Ovaj tjedan smo doznali da je u siječnju u Gradu Zagrebu prehranu u školama konzumiralo 59 tisuća učenika, 95 posto učenika u Gradu Zagrebu, zahvaljujući trudu ravnatelja i službenika u Gradskoj upravi, jede obroke u osnovnim školama. Današnji sastanak je temelj za daljnje unaprijeđenje prehrane u osnovnim školama, što znači da imamo kvalitetniju prehranu, veći broj toplih obroka za veći broj djece, i da nabava za djecu doista bude zelena, rekao je Luka Juroš, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Urbana prehrana i zelena javna nabava je poticaj našim proizvođačima hrane, želimo im pomoći da dostignu kvalitetu proizvoda, pomažemo im i u certficiranju kako bi djeca dobila kvalitetnu namirnicu i prehranu, rekla je Ana Pavičić Kaselj, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje:

– Iz pozicije toga, naših proizvođača hrane, samo na području Grada Zagrebu u pretškolskom, osnovnoškolskom odgoju i domovima godišnje je potreba za voćem preko jednu i pol tisuću tona, a potreba za povrćem skoro dvije i pol tisuća tona. To je zagarantirana potražnja i znak njima na što mogu računati kako bi se što bolje uskladili i javili na natječaje za zelenu javnu nabavu, rekla je Ana Pavičić Kaselj, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.

Ovo mi je jedan od najdražih projekata koji pokrećemo, govorio sam i u kampanji da bih volio da djeca u školama jedu lokalno proizvedenu, zdravu i kvalitetnu hranu, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević:

– Na taj način, u isto vrijeme imamo bolju i zdraviju prehranu za učenike, podupiremo i potičemo lokalne proizvođače hrane, i smanjujemo emisije stakleničkih plinova zbog klimatskih promjena, jer manje treba da hrana dođe od potrošača do potrošača. Ono što pokušavamo ovim projektom je da što više se kupuje direktno od proizvođača, da imamo što manje posrednika između proizvođača i potrošača. To je velika prilika za lokalne proizvođače hrane budući da se u Gradu Zagrebu u osnovnim školama godišnje proizvede 13 milijuna obroka. Ovo je pilot projekt, mislili smo imati desetak škola, ali danas je došlo stotinjak ravnatelja osnovnih škola, pa mislim da ćemo projekt morati povećati.

Projekt kreće nakon što se odaberu škole koje će u njemu sudjelovati, a trajat će 18 mjeseci.