PROJEKT: ‘Sigurnost djece pješaka u zonama osnovnih škola u Hrvatskoj’

Prometne nesreće treći su uzročnik smrtnosti djece od 10. do 14. godine, odnosno četvrti uzročnik za djecu od 5. do 9. godine

U sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa od 2011. do 2020. godine napravljen je projekt ‘Sigurnost djece pješaka u zonama osnovnih škola u Hrvatskoj’. Cilj je smanjenje prometnih nesreća na nacionalnoj i lokalnoj razini za 50% u odnosu na 2010. godinu.

– Vozači kažu da su krivi pješaci, pješaci kažu da su krivi vozači. Rekao bih da je krivica i na jednoj i na drugoj strani. Ono što je možda najkritičnije u prometu je prevelika brzina. Brzinu bi trebalo u urbanim sredinama ograničiti na 50 km/h, a u zonama gdje je puno pješaka, kao što su škole, trebalo bi ograničiti na 30 km/h – istaknuo je voditelj projekta ‘Sigurnost djece pješaka u zonama osnovnih škola’ Ljupko Šimunović.

U prometnim nesrećama u Hrvatskoj, u 2010. godini, poginulo je 426 osoba. Treći je uzročnik smrtnosti djece od 10. do 14. godine, odnosno četvrti uzročnik za djecu od 5. do 9. godine.

Projektom su utvrđeni prometni problemi u okruženju škola, operativna rješenja te brojne aktivnosti.

– Edukacija je provedena u pet osnovnih škola u Zgrebu prema uzrastima, za djecu od 1. do 4., za djecu od 5. do 8., kao i za roditelje. Prikazani su video materijali kojima se djeci približila stvarna situacija u stvarnom vremenu. Time su oni vidjeli sebe u stvarnoj prometnoj situaciji – izjavio je stručni suradnik u Zavodu za gradski promet na Fakultetu prometnih znanosti, Božo Radulović.

Neka od operativnih rješenja za sigurnost prometa u blizini osnovnih škola su postavljanje kontrole brzine, kamera i radara, uvođenje policijskog nadzora, izgradnja biciklističkih staza te sigurne rute do škole.

Ovo je bio tek pilot projekt koji je započeo u travnju 2017. godine i trajao godinu dana u organizaciji Zavoda za gradski promet.