Problemi u sustavu HZZO-a

Sustav nije radio jučer od 10 do 17 sati

Centralni zdravstveni informatički sustav (CEZIH) od jučer je u prekidu pa se u ljekarnama se ne mogu podići lijekovi putem e-Recepta, stoga je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) u srijedu pozvao liječnike da nakratko prijeđu na papirnati oblik rada.

Sustav nije radio jučer od 10 do 17 sati, a i danas je skoro 50 posto prometa putem CEZIH-a ponovno u prekidu, što znači probleme u funkcioniraju e-Recepata, e-Uputnica, e-Nalaza, e-Naručivanja, dok ne radi niti portal CEZIH-a.

“Kao i jučer, tijekom jutra je došlo do otežanog rada CEZIH sustava. Veći dio prometa se obrađivao, ali je dio korisnika imao problema pri radu. Analizom uočenog problema odrađena je korektivna aktivnost koja je samo djelomično poboljšala rad korisnicima”, kažu u HZZO-u.

Poručuju da rade na otklanjanju problema i nadaju se skoroj normalizaciji rada svih korisnika CEZIH-ova sustava. Čim se problemi otklone obavijestit će o tome javnost.

Napominju da su korisnici sustava CEZIH odmah nakon detektiranja zastoja obavješteni i zamoljeni da prijeđu na način rada u izvanrednim okolnostima (rad u papirnatom obliku) kako pružanje zdravstvene zaštite osiguranicima ni u jednom trenutku ne bi bilo upitno.