Posebni rezervat šumske vegetacije ČESMA

Prirodnu značajku šume Česma predstavljaju stoljetne, iznimno očuvane šume hrasta lužnjaka, graba  i šume johe. Stručnjaci procjenjuju starost stabala na oko 140 godina. Ovo je područje vrlo interesantno i po svom bogatstvu životinjskog svijeta, stoga u njemu lako možemo naići na jelene i srne, divlje svinje, poljske jarebice, fazane, zečeve, a od grabežljivaca tu su divlje mačke, kune, lisice, ali i jastrebovi i sove. Ova je šuma ujedno i vrijedno stanište orla štekavca.

Česma je jedno uobičajeno stanište hrasta lužnjaka u Republici Hrvatskoj, u kojemu je prisutno sušenje hrasta lužnjaka. Regulacijom rijeke Česme znatno je promijenjen njezin tok pa su nastala duga i ravna korita, a stari krivudavi tok ostao je u šumi i na čistinama kao meandar u kojemu se zadržava voda.

Jedna zanimljivost je da se u dijelu šume Česma nalazi crna joha na čunjevima koji nastaju uslijed plavljenja vode kao posebne tvorevine oko kojih se stvara mulj.

Površina rezervata iznosi 50,84 ha, a smjestio se na području općine Farkaševac na istočnom dijelu Zagrebačke županije.

Područje je zaštićeno od 1982. godine.

  • ČLANAK JE NAPISAN U SURADNJI SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM