Poljska kulturna udruga „Mikolaj Kopernik“

Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabrana je Eva Majstorović za predstavnicu poljske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, a Statutom Grada Zagreba propisana je i uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika poljske nacionalne manjine.

Poljska kulturna udruga „Mikolaj Kopernik“ najstarija je organizacija poljske dijaspore u Republici Hrvatskoj te je 2020. proslavila je 30. godišnjicu svoga osnivanja.

U okviru PKU „Mikolaj Kopernik“ 2004. godine osnovana je vokalna skupina „Visla“ koja redovito sudjeluje na Smotrama folklornog stvaralaštva nacionalnih manjina grada Zagreba te na drugim manifestacijama u Hrvatskoj, u Poljskoj i u inozemstvu.

U sjedištu udruge Mikolaj Kopernik održana je tradicionalna badnja večer koja je započela nastupom zbora Visla te su na večeri poslužena posebna poljska jela, ali i neka hrvatska. Eva Majstorović objasnila je poljski običaj podijele hostiju.

Svake godine s drugim nacionalnim manjinama obilježavaju Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba promocijom poljske kulture i kuhinje na Zrinjevcu.

U Republici Hrvatskoj živi 657 pripadnika poljske nacionalne manjine. Najviše Poljaka živi na području Grada Zagreba, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije.