Pokrenut projekt “Potresni rizik Grada Zagreba” kojim se žele prevenirati novi potresi

Kako bi se prevenirale štete od mogućih novih potresa, pokrenut je projekt “Potresni rizik Grada Zagreba”. U projektu se prikupljaju podaci o građevinama kako bi se moglo utvrditi može li određena građevina izdržati novi potres:

– Projekt je usmjeren prema prikupljanju podataka o građevinama na području Grada Zagreba, te njihovoj analizi i procjeni rizika na razini gradske četvrti kako bismo znali za buduće potrese kakva je opasnost i kakve rizike možemo očekivati u pojedinim dijelovima grada – rekao nam je Alen Kadić, administrator projekta.

Projekt je sufinanciran novcem iz europskih fondova i vrijedan je više od 135 milijuna kuna.

– Cilj projekta je procijeniti potresni rizik Grada Zagreba po gradskim četvrtima, glavni izvoditelj Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a nositelj projekta je Grad Zagreb.

Upravo su zagrebački potres prije tri, i onaj u Petrinji prije nešto više od dvije godine bili inicijatori ovog projekta:

– Potres koji se dogodio 2020. godine u Zagrebu ostavio je značajnu posljedicu za građevine, a tome je pridonio i petrinjski potres iste godine. Međutim, ovaj projekt je usmjeren budućnosti, procjeni svih budućih potresa koji mogu zadesiti Grad Zagreb, a mogu biti značajno većeg intenziteta.To je nešto o čemu trebamo voditi računa, i pripremati se kako bismo znali postupati u budućim događajima, te kako bismo imali kvalitetne podatke za sve buduće obnove, i sve druge stvari koje će se ticati potresa i potresnih rizika.

Pozvao je građane da prijave svoju građevinu kako bi mogli procijeniti potresni rizik:

– U projektu prikupljamo podatke iz postojećih baza koje imaju podatke od građevina, mi ih uzimamo pa radimo analizu, ali ono što je bitno jest da smo omogućili građanima da svojim upisima u našu bazu doprinesu projektu, da procijenimo rizik za građevinu gdje borave oni i njihove obitelji što smatram korisno i svim građanima, ali i nama, te pozivam sve građane da na stranici našeg projekta pronađu link i ispune obrazac za građevine.

Ipak, nije moguće predvidjeti je li Zagreb spreman za novi potres:

– U slučaju ponovnog potresa većeg intenziteta jasno je kako će biti potrebno uložiti značajno veće napore i kako će odgovor biti znatno zahtjevniji, te je potrebno povećati razinu spremnosti na sve buduće potrese u Gradu Zagrebu kako bi se moglo kvalitetno odgovoriti na prijetnje pred nama.

U zagrebačkom potresu stradao je i centar grada, koji je zbog arhitekture vrlo teško i skupo obnavljati:

– Obnova centra Zagreba je izazovan posao, jer su zgrade vrlo stare i nisu izgrađene po sadašnjim propisima, i vrlo su zahtjevne za procjenu i za izdavanje seizmičkih certifikata, a samim time i obnovu.