Početak rada Ureda za demografiju predviđen rebalansom Proračuna

Otvorenje Ureda za demografiju zagrebački je gradonačelnik Milan Bandić u predizbornoj kampanji najavljivao za 1. srpnja, no Ureda još nema

Foto: Ilustracija

Zagreb bi uskoro trebao dobiti Ured za demografiju. Iako je otvorenje tijekom predizborne kampanje Milan Bandić najavljivao za 1. srpnja, Ureda još nema.

– Provode se sve pripremne radnje potrebne za početak rada Ureda za demografiju. Donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2017., otvorit će se u Proračunu Grada Zagreba i poseban razdjel Ureda za demografiju, kao propisani preduvjet za početak rada Ureda – doznajemo iz Gradske uprave.

Poslovi koji će biti preuzeti u novoustrojeni Ured za demografiju, nastavljaju se do tada redovito obavljati u gradskim upravnim tijelima u kojima se trenutno obavljaju.

Ured za demografiju, najavljeno je, objedinit će poslove praćenja i analize tekućih demografskih kretanja i analize promjena u demografskim i društvenim strukturama Grada, na temelju kojih će osmišljavati i predlagati strateške programe i projekte.