Plinarsko naselje sanirano

- Tokom preseljenja nije bilo niti jednog incidenta a nadam se da ga neće biti ni u buduće - naglasio je Raman Fazlievski, predsjednik  Vijeća romske nacionalne manjine grada Zagreba

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, sa suradnicima, obišao je lokaciju Plinarskog naselja gdje su uklonjeni objekti u kojima su dugo godina i u iznimno lošim uvjetima stanovale obitelji slabijeg socijalnog statusa.

– Davne 1991. naručen je projekt sanacije Plinarskog naselja i nakon 28 godina konačno smo uspjeli riješiti problem, a ponajviše na zadovoljstvo onih koji su ovdje najviše bili tangirani, a to je osamnaest romskih obitelji koje smo smjestili u gradske stanove na devet lokacija u gradu Zagrebu. Čiste se zadnji kubici i tokom današnjeg dana radovi će biti gotovi. Sada je red na urbanistima da osmisle sadržaj ovoga prostora kojega ćemo oplemeniti i komercijalizirati. Vidjet ćemo što fali od javnog prostora gradu Zagrebu i to ćemo napraviti. Založit ću se da bude ravnoteža između komercijalnog i gospodarskog interesa te javnog interesa koji će oplemeniti ovaj dio grada, dodao je gradonačelnik. Zahvaljujem se na strpljenju ljudima koji su ovdje stanovali, Romskoj zajednici grada Zagreba i svim gradskim službama istaknuo je gradonačelnik Bandić.

U ime Vijeće izrazio bih zadovoljstvo da smo napokon riješili pitanje problema stanovanja Roma u Plinarskom naselju. Zahvaljujem gradonačelniku koji uvijek ima razumijevanja za nas te svim svim službama Grada Zagreba. Tokom preseljenja nije bilo niti jednog incidenta a nadam se da ga neće biti ni u buduće naglasio je Raman Fazlievski, predsjednik  Vijeća romske nacionalne manjine grada Zagreba.

Donedavni predsjednik i sadašnji potpredsjednik Vijeća romske nacionalne manjine grada Zagreba Neđatin Kamberovski istaknuo je da su obitelji koje su donedavno živjele ovdje na lokaciji Plinarskog naselja izrazito zadovoljne sa stanovima u koje su uselile.