Ovog vikenda posjetite: Park šume Samobora

Zagrebačka županije okružuje grad Zagreb prirodnim ljepotama i atraktivnim lokacijama kakvu u svojoj blizini ima rijetko koji glavni grad.

Područje Zagrebačke županije poznato je po svom bogatstvu prirodnih resursa, u kojem se posebice ističu šume, močvare, krški fenomeni te velika raznolikost biljnog i životinjskog svijeta. Čak 12,2% površine Zagrebačke županije je zaštićeno.

Popularno zvana “zagrebački prsten,” Zagrebačka županije okružuje grad Zagreb prirodnim ljepotama i atraktivnim lokacijama kakvu u svojoj blizini ima rijetko koji glavni grad.

Stoga je okolica Zagreba idealna izletnička destinacija.

Predlažemo nekoliko popularnih lokacija na koje možete pobjeći od vrućine gradskog asfalta.

Šuma Tepec, Palačnik i Stražnik

U šumi Tepec nalaze se ostaci starog grada Samobora iz 13. stoljeća. Uz češkog kralja Otokara koji je dao izgraditi grad 1268. godine, brojne suz velikaške obitelji nadograđivale Samobor-grad i živjele u njemu.

Park šume “Tepec-Palačnik” i “Stražnik” zaštićene su 1970.godine, Dio šume Tepec obrastao je različitim vrstama četinjača poput bora, smreke, borovca, ariša, hrasta i kestena. Palačnik je prirodna i kvalitetna šuma buke s malo crnogorice. Stražnik je pak mješovita šuma od hrasta-kitnjaka, cera, gorskog javora i crnog bora.

Navedene šume prepoznatljivi su dijelovi krajobrazne cjeline Samobora.

Stoga, ukoliko volite aktivnost i rekreaciju, svakako posjetite Samoborske šume.

  • ČLANAK JE NAPISAN U SURADNJI SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM