OPET O TITU: Škola primjenjene umjetnosti i dizajna mora mijenjati svoju adresu

Gradski Odbor za obrazovanje i sport raspravljao je o promjeni sjedišta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Škola ne mijenja lokaciju, već prema prijedlogu gradonačelnika treba promijeniti adresu koju piše u svojim dokumentima. Naime Trg Maršala Tita možda je promijenjen u Trg Republike Hrvatske, ali neke institucije na toj lokaciji i dalje koriste staru adresu.

– Ja znam recimo da Pravni fakultet nije ništa učinio po tom pitanju. Oni šalju uredno šalju i pozive i dopise sa starom adresom, a Sveučilište je na primjer promijenilo adresu – navodi Bruna Esih, predsjednica Odbora za obrazovanje i sport GSGZ.

Pored svih gradskih problema i tema, zastupnicima stranke Neovisni za Hrvatsku očito je i dalje trn u oku tema Trga maršala Tita, preko koje skupljaju političke poene. O promjeni adrese Škole primijenjene umjetnosti i dizajna glasat će se na sjednici Gradske skupštine.