Održana sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća Zagrebačke županije

Autor: preuzetom sa: www.zagrebacka-zupanija.hr 11/30/2016 17:58

Članovi vijeća upoznati su s Prijedlogom proračuna Zagrebačke županije za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu o čemu je uvodno govorio pročelnik Upravnog odjela za financije Ivica Bošnjak.

Značajnija povećanja sredstava u 2017. godini predviđena su u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb gdje se namjerava uz pomoć europskih fondova napraviti energetska obnova domova zdravlja te dogradnja Specijalne bolnice Naftalan. Također, veća sredstva predviđena su i u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša gdje se planira, uz sredstva iz europskih fondova, uspostaviti lokalna mreža za praćenje kvalitete zraka.Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi iznio je pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Vjeran Štublin koji je naglasio da će svako povećanje proračuna biti iskorišteno za kapitalnu izgradnju od čega su važniji projekti u 2017. godini dogradnja škole u Bistri, nova osnovna škola u Jastrebarskom, te sportske dvorane u Klinča Selima i Posavskim Bregima.

Članovi vijeća upoznati su s Prijedlogom Programa poticanja poduzetništva u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini.Na iznijeti prijedlog proračuna te programe javnih potreba članovi Vijeća dali su pozitivno mišljenje, te su se usuglasili da se sljedeća sjednica održi u gradu Samoboru