Primjedbe na Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom

Autor: preuzeto sa: www.zagrebacka-zupanija.hr 11/30/2016 12:27

Župan Stjepan Kožić i predsjednik Županijske skupštine Dražen Bošnjaković, zajedno sa svojim suradnicima te predstavnicima gradova i općina, razgovarali su o primjedbama, mišljenjima i prijedlozima na Stratešku studiju utjecaja na okoliš i Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2022.

– Aktualni Nacrt prijedloga Plana, posebno u dijelu koji se odnosi na Centre za gospodarenje otpadom znatno je općenitiji i nedorečeniji. Isto tako, iz Nacrta prijedloga Plana nemoguće je zaključiti koji je obuhvat definiranih centara u teritorijalnom smislu. Smatramo da za svaki od centara treba biti definirano područje koje on pokriva, uvažavajući sve ranije usvojene odluke nadležnih tijela na lokalnoj i regionalnoj razini- naglasio je župan Kožić.

Nadalje, Nacrtom prijedloga Plana predviđeno je 2.500.000.000,00 kuna za izgradnju građevina za obradu ostatnog otpada iz čega se ne može iščitati u kojim omjerima će u financiranju izgradnje centara sudjelovati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odnosno jedinice lokalne i regionalne samouprave.Isto tako, između ostalog, smatra se da u Nacrtu prijedloga Plana nisu detaljno određeni tijekovi otpada, odnosno potpuno je nejasno u kojem dijelu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom koji od sudionika u sustavu preuzima odgovornost za otpad.U Nacrtu prijedloga Plana ističu se sortirnice i komopostane kao ključni segmenti politike gospodarenja otpadom, dok se koncept centara za gospodarenje otpadom kao ključan za potpuno zbrinjavanje otpada nastalog u Republici Hrvatskoj, zanemaruje.

– Smatramo da je cjeloviti sustav gospodarenja otpadom nemoguće ostvariti bez centara za gospodarenje otpadom, koji uključuju recikliranje i nadopunjuju se s tom metodom zbrinjavanja otpada, te u konačnici upotpunjuju „prazninu“ nastalu uvođenjem isključivo sortirnica i odvojenog prikupljanja otpada- naveo je Nenad Babić, pročelnik Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu Zagrebačke županije pojasnivši da do 2020. godine imamo obvezu prvo izdvojiti 50 posto stakla, papira, metala i plastike.

– Postavlja se pitanje što će biti s preostalim, miješanim komunalnim otpadom ako se smanji kapacitet centara za gospodarenje otpadom, ili se od CGO-a i odustane- nadodao je Babić.

– Tehnologija centara za gospodarenje otpadom u skladu je s postojećim smjernicama Europske unije po pitanju zbrinjavanja otpada, te se uspješno koristi u cijeloj Europi. To se imala prilike uvjeriti naša delegacija boraveći prije tjedan dana u Austriji- rekao je župan Kožić smatrajući da da bi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao predlagač Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2016. – 2022. godinu, trebalo puno preciznije i vidljivije definirati problematiku centara za gospodarenje otpadom.