Održana 9. sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije

Održana je 9. sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije. Mislim da bi trebalo istaknuto nekoliko točaka. “Prvo je saniranje dugova javnih ustanova. Za to će Zagrebačka županija izdvojiti 1,6 milijuna eura. Od toga ide 900 000 eura za sanaciju rada Doma zdravlja. 414 000 za Zavod za hitnu medicinu te 271 000 eura za Naftalan. Vi znate da je konstantan problem broj timova hitne pomoći u Zagrebačkoj županiji. Zagrebačka županija i ovim putem osigurava našim žiteljima da imaju adekvatnu hitnu medicinsku pomoć. Nije to jedino, mi gotovo 6 milijuna kuna izdvajamo iz proračuna. Isto to radi i Zavod za hitnu medicinu tako da tako evo, uspijevamo da ta hitna medicina funkcionira i da naši građani imaju zdravstvenu skrb”, rekao je Damir Tomljenović, zamjenik župana Zagrebačke županije.

Naglasio je da svi građani na području Zagrebačke županije moraju imati pristup zdravstvenoj skrbi te iskazao zahvalnost Gradu Dugo Selo koji je poklonio zemlju Zagrebačkoj županiji. “Znate da će se na toj zemlji graditi osnovna škola. Zagrebačka županija je na prethodnim sljednicima odlučila prijaviti 16. projekata na Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Normalno da radimo školu na zemljištu u vlasništvu Zagrebačke županije. Isto tako, pokreće se i 8. izmjene prostornog plana Zagrebačke županije. To je praktički usklađenje s Ministarstvom, a težište je tu na povećanju mogućnosti Turističkih kapaciteta. Vi znate da Zagrebačka županija bilježi znatni porast u turizmu. nadamo se da će i to pomoći tome. Isto tako, tu će se pomoći izgradnji obnovljivih izvora energije. Prvenstveno sunčanih elektrana, a iskorištavanju izvora energija kao što su topla voda i slično. No ovo je samo pokretanje toga plana, nadam se da ćemo u planu vidjeti sve detalje i da će taj plan biti nešto dobro za naše građane”, dodao je Tomljenović.

“Na dnevnom redu je 25 točaka od kojih je uz ovo što je istaknuo zamjenik župana Damir Tomljenović, većina su izvješća povremenih radnih tijela, Skupštinskih izvješća koji podnose Županijskim vijećnicima izvješća o radu za proteklu godinu. Evo, recimo od Koordinacije za ljudska prava, zatim Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, povjerenstvo za prava pacijenata i tako dalje. Vjerujem da će i na ovoj sjednici biti kvalitetnih rasprava i da će dobar rad i izvješća svih povjerenstava biti usvojen”, istaknula je Martina Glasnović, Predsjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije​.

Ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, Željka Kučinić osvrnula se na Prijedlog Odluke o izradi VIII. izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije. “Od prethodnih velikih izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije prošlo je već dvije godine i u tome razdoblju donesenu su izmijene Zakona o ugljikovodicima i novi Zakon o obnovljivim izvorima energije. Uskladit ćemo plan s tim propisima, ali treba reći da je pristiglo čak pet zahtjeva za sada za lokacije solarnih elektrana i dva zahtjeva za turističkim kapacitetima. Kroz ovu izmjenu očekujemo da će biti još zahtjeva iz ovih područja,a a također trebao se uskladiti sa Zakonom o ugljikovodicima”, objasnila je Željka Kučinić, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije.

Donesena je Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rugvica koja obuhvaća naselja grada Dugog Sela te općine Rugvica. Na sjednici su izglasani programi zaštite okoliša te zaštite zraka za period do 2025. godine, procjena rizika od velikih nesreća za područje Zagrebačke županije, izvješće o stanju zaštite od požara te Izvješće o radu župana za drugu polovicu 2022. godine.

ČLANAK NAPISAN U SURADNJI SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM.