Med, sir i vino glavni aduti proslave Martinja

Autor: Gorana Banjeglav 11/7/2013 16:37

– Dobro mi došel prijatel – orilo se Turističkom zajednicom Zagrebačke županije.

A na Martinje u Dugom Selu svi su dobrodošli. S obzirom da je 11. studeni i Dan grada i dan njegovog zaštitnika, ovog vikenda održat će se brojne zabavne manifestacije.