Linija za Zagreb više neće biti međužupanijska

Autor:: radiosamobor.hr 7/7/2010 10:55

Na jučerašnjoj sjednici Skupštine Zagrebačke županije prihvaćena je inicijativa vijećnika Zdravka Režeka  za pokretanje postupka izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Naime, temeljem navedenog Zakona, prijevoz između Grada Zagreba i Zagrebačke županije tretira se kao međužupanijska linija. Budući da na području županije i glavnoga grada u javnom linijskom prijevozu gravitira vrlo velik broj putnika – dnevne migracije na nivou su od oko 100 tisuća putnika – radi same organizacije prijevoza i veće operativnosti kod organiziranja tarifne unije bilo bi dobro kada bi se linije između Zagreba i Županije tretirale kao županijske linije, a ne međužupanijske.