Karlovačka županija jedina je povukla europski novac za razminiranje

Početkom travna obilježen je Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju. Karlovačka županija jedna je od rijetkih koja je gotovo u potpunosti razminirana, a jedina je koja je za istu namjenu povukla sredstva iz Europske unije.

– Mi u Karlovačkoj županiji redovito obilježavamo taj dan na razne načine, održavanjem različitih manifestacija, edukacija, koje upozoravaju na opasnost od mina, da bi osvjestli ljude da i danas, puno godina nakon Domovinskog rata, te opasnosti vrebaju na području Karlovačke županije. Karlovačka županija je tijekom Domovinskog rata u 52 posto površine okupirane, kroz Karlovačku županiju protezala se crta bojišnice kroz 200 kvadratnih kilometara, upravo ta površina je nakon Domovinskog rata označena kao opasna od mina, minski sumnjivi prostor, protezala se na 14 gradova i općina u Karlovačkoj županiji. Današnja situacija je puno bolja, jer se sve ove godine radilo na razminiranju. Danas govorimo o 18 i pol kvadratnih kilometara minski sumnjivog područja na području županije, i to na području pet općina, Josipdol, Plaški, Saborsko, Rakovica i Cetingrad, rekao nam je Bernardo Pahor, koordinator za razminiranje u Karlovačkoj županiji.

Ogroman novac je od Domovinskog rata do danas uložen u razminiravanje na području Karlovačke županije, dodaje naš sugovornik…

– Treba reći da je do sada, na području Karlovačke županije, na razminiranje utrošeno preko 500 milijuna kuna, ako vidite koliki je novac utrošen u posljedice suzbijanja onoga što nam je ostavio rat, da smo taj novac mogli utrošiti u nešto drugo, razvoj komunalne infrastrukture, zdravstvo i školstvo, bio bi daleko veći učinak. Tu smo gdje jesmo, moramo se boriti s ostavštinama rata i danas. Sva područja koja su minirana na području Karlovačke županije su jako dobro označena s tablama opasnosti od mina, kao minski sumnjivi prostor i da potencijalno nema velike opasnosti za ljude koji to prate. Ravnateljstvo civilne zaštite, odnosno Hrvatski centar za razminiranje redovito obilaze table, zamijenjuju ih ako je potrebno, sve te oznake valja poštivati, bilo o domicilnom stanovništvu ili putnicima.

Od kraja Domovinskog rata do danas u minskim incidentima na području Karlovačke županije poginulo je 16 osoba…

– Ono što moramo posebno istaknuti, a prigoda je, s obzirom na to da je mjesec travanj, mjesec svjesnosti o opasnostima od mina, da još jednom upozorimo ljude na tu opasnost, da ih uputimo da ne ulaze u minski sumnjivi prostor, da ne ulaze u prostor koji je obilježen kao opasan prostor, gdje postoje table opasnosti od mina, na taj način će sačuvati sebe i okolinu, odnosno ljude s kojima se kreću. Moramo i dalje upozoravati na opasnost sve dok Hrvatska ne bude razminirana, po planu Hrvatskog centra za razminiranje, Hrvatska bi trebala biti razminirana do 2026. godine. Do tada, upozorenje svima još jednom, ne ulazite u minski sumnjivi prostor.

Karlovačka županija je dobar primjer na koji način nakon razminiranja potaknuti gospodarstvo ili druge aktivnosti na tom području:

– Moram istaći da je Karlovačka županija prva županija koja je povukla europske novce za razminiranje, pa je razminirala četiri kvadratna kilometra poljoprivrednog zemljišta, to su bila ciljana sredstva za razminiranje poljoprivrednih zemljišta. Jednako tako je dobar primjer iza mene gdje imamo poslovnu zonu Logorište koja je nekad bila vojarna JNA od kud se itekako žestoko tuklo po Gradu Karlovcu i okolici, gdje je nakon što je prostor oslobođen, razminiran je, radi se o četiri hektara, nakon razminiranja podignuta je poslovna zona, takozvani Poslovni park Korana, koji danas zapošljava gotovo tisuću stanovnika.

I danas, 25 godina od kraja Domovinskog rata, osjećaju se posljedice, a razminiranje će trajati još najmanje tri godine.