Izložba kreativnih radova djece s teškoćama u razvoju

Izložbom se želi senzibilizirati javnost o mogućnostima djece s teškoćama u razvoju.

FOTO: Zagrebačka županija

U prostorijama Zagrebačke županije izloženi su radovi nastali na igraonicama i radionicama projekta „Kreativna podrška“ koju u partnerstvu sa Zagrebačkom županijom provodi Humanitarna udruga fra Mladen Hrkać.

Izložbom se želi senzibilizirati javnost o mogućnostima djece s teškoćama u razvoju te istaknuti važnost kreiranja odgovarajućih usluga u društvu kako bi djeca s teškoćama u razvoju bila uključena u zajednicu u kojoj žive.

FOTO: Zagrebačka županija

Humanitarna udruga fra Mladen Hrkać za djecu s teškoćama u razvoju na području intelektualnog, senzornog, motoričkog i tjelesnog funkcioniranja, a koja su uslijed teškoća dovedena u rizik od socijalne isključenosti i marginalizacije organizira igraonice i kreativne radionice kako bi se razvio njihov puni potencijal, socijalne vještine, samostalnost i samopouzdanje.

FOTO: Zagrebačka županija

Inače, trogodišnji projekt Kreativna podrška sufinanciran je sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Više o radu udruge potražite na http://www.humh.hr/.

(ČLANAK NASTAO U SURADNJI SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM)