S milijun i pol kuna Zagrebačka županija olakšala gradovima i općinama put do EU fondova

Rebalansom planirano dodatnih 900.000 kuna.

FOTO: Zagrebačka županija

Idejni i glavni projekt za rekonstrukciju i nadogradnju dječjeg vrtića u Dubravi, idejno rješenje i geodetski elaborat za športsko-rekreativni centar u Pokupskom, glavni projekt za nogostup u Vrbovcu, neki su od ukupno 22 projekta za koje je Zagrebačka županija gradovima i općinama bespovratno dodijelila 1,5 milijuna kuna vrijedne ugovore za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz europskih izvora.

„Zagrebačka županija niz godina njeguje partnerski odnos sa svojim gradovima i općinama koji iz godine u godinu prijavljuju sve vrijednije i kvalitetnije projekte. To najbolje potvrđuje i činjenica da su sve pristigle prijave zadovoljile uvjete natječaja i time ostvarile bespovratna sredstva“, rekao je zamjenik župana Damir Tomljenović najavivši kako je u planu rebalansom proračuna za tu namjenu osigurati dodatnih 900.000 kuna.

FOTO: Zagrebačka županija

„Dokumentacija je osnova svake prijave na EU fondove, a dodijeljena sredstva uvelike pomažu našim lokalnim proračunima“, rekao je načelnik općine Dubrava Tomislav Okroša zahvalivši Zagrebačkoj županiji u ime svih gradonačelnika i načelnika na dodijeljenim sredstvima.

Osim za projektnu dokumentaciju, Zagrebačka županija svojim gradovima i općinama u lipnju će dodijeliti i 2,5 milijuna kuna za provedbu EU projekata, a zamjenik Tomljenović naglasio je kako se i za tu namjenu u rebalansu planira dodatnih 750.000 kuna.

Popis projekata gradova i općina čiju će izradu projektne dokumentacije sufinancirati Zagrebačka županija dostupan je ovdje.

(ČLANAK NASTAO U SURADNJI SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM)