Grad Zagreb otvorio savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec komentirala je Odluku o novčanoj pomoći za novorođenče.

“Grad Zagreb je uputio u javno savjetovanje Odluku o novčanoj pomoći za novorođenče. To je odluka koja je postojala i ranije, ali sada smo ju izmijenili u dva bitna pogleda. Jedno je skoro duplo veći iznos potpore. Do sada vrijedi 331 euro za svako novorođeno dijete, a po novoj odluci koja je sada u javnom savjetovanju iznos je 600 eura. Dakle, puno veći iznos. Drugo. Shvatili smo da u ranijoj odluci taj iznos koji je bio do sada 331 euro isplaćivao se u dva navrata s velikim razmakom od godine dana. S obzirom na to da se radi o intenciji da se pomogne obitelji u trenutnu kada dođe novorođenče, onda to mijenjamo tako da čitav iznos od 600 euro ide odjednom. Jer je ideja da povećane troškove podnesete kad beba dođe kući.”, objasnila je Dolenec.

Javno savjetovanje traje mjesec dana, a sama Odluka bi trebala biti donesena 21. ožujka na sjednici Skupštine.

“Od travnja moći ćemo isplaćivati ove veće naknade. Samo bih htjela dodati da ovo vidimo kao niz mjera kojima se bavimo dobrobiti djece i mladih. Doista ulažemo jako velika sredstva u dobrobit djece i mladih. Prije svega se to odnosi na dostupnost vrtića i to da su cjenovno pristupačni, ali i da doista ima mjesta u zagrebačkim vrtićima. Znate da smo otvorili 4 vrtića prošle godine. Ove godine planiramo otvoriti još 10 vrtića. Proširili smo obuhvat prehrane u školama. Idemo u zdravu prehranu. Proširili smo obuhvat produženog boravka. To su sve mjere koje značajno olakšavaju život obiteljima. Nedavno smo u kontekstu stipendijskih programa objavili da je sada u odnosu na 2020., dakle pirje nas, stipendijski program za učenike i studente udvostručen. Ove godine ćemo dodijeliti 1200 stipendija, a 2020. je bilo oko 550”, dodala je Dolenec.

Najavila je izgradnju stambenog kompleksa u Podbrežju, što ulazi u širi kontekst pomoći obiteljima i demografskih mjera. Gradska uprava bavila se priuštivim stanovanjem i kod izmjene odluke o najmu stanova i kod paušalnog poreza. Radi se o paketu koji gradska uprava zove “Dobrobit djece i mladih i olakšavanje obiteljima grada Zagreba”.