Grad Zagreb: Kontakti gradskih službi za pomoć građanima nakon olujnog nevremena 19. srpnja

Prenosimo priopćenje Gradske uprave Grada Zagreba u vezi Kontakata gradskih službi za pomoć građanima nakon olujnog nevremena 19. srpnja.

Telefonske linije hitnih službi 112 i 193 i dalje su pod velikim opterećenjem, zbog čega je važno da građani hitne službe zovu samo u situacijama kad je ugrožen život i imovina. Za sve druge situacije pozivaju građane da kontaktiraju nadležne gradske službe na telefonske brojeve koje možete pronaći niže u tekstu.

Zrinjevac – prioritetno za raščišćavanje površina javne namjene
 Tel:: 01 6598 999 (0-24h)
 E-mail: uprava.zrinjevac@zgh.hr

Vodoopskrba i odvodnja – za prijave interventnog čišćenja slivnika
 Tel: 01 6163 222 (0-24 h)
 E-mail: vio.hitneodvodnja@zgh.hr

U slučaju da je slivnik površinski začepljen, ViO moli građane da razgrnu lišće i granje kako bi voda mogla otjecati u slivnik.

Zagrebačke ceste
 Tel: 01 2356 444, 01 6420 858
 E-mail: dojavni.centar@zgh.hr, zagrebacke.ceste@zgh.hr

Gradska plinara Zagreb – za hitne intervencije, ako se osjeti miris plina ili ako nema plina u instalaciji

 Tel: 0800 400 400 (0-24h)
ZET
 Tel: 01 6680 703 (0-24h), 072 500 400
 E-mail: javnost@zet.hr
Komunalno i prometno redarstvo – za prijave prometnih problema i komunalnih prekršaja
 Tel: 01 6101 566 (7-22h)
 E-mail: redarstvo@zagreb.hr

Sve nove informacije Grad Zagreb će kontinuirano objavljivati, uključujući informacije vezane uz način prijava šteta nastalih na imovini građana.