Donesene odluke o sufinanciranju iz općine Križ

Autor:: Višnja Canjek Macan / Obiteljski radio Ivanić 3/13/2010 13:19

Donošenjem odluke o socijalnoj skrbi na sjednici Općinskog vijeća Križ, uređeni su uvjeti, način i postupak za ostavrivanje prava iz tog područja koje osigurava općina Križ  te obveze financiranja i sufinanciranja iz općinskog proračuna.

Sukladno ovoj odluci korisnici socijalne skrbi su hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području općine Križ, a na osnovu utvrđenih kriterija mogu ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, pravo na jednokratnu pomoć, na pomoć povodom rođenja djeteta, na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnoj školi, ljetovanja zatim na podmirenje troškova liječenja djece s posebnim potrebama, pravo na stipendiju, na sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolaca i studenata, na dodjelu darova u posebnim prigodama, pravo na jednokratnu novčanu pomoći umirovljenicima, nezaposlenim osobama te pravo na pomoć u slučaju elementarne nepogode i požara i pravo na podmirenje pogrebnih troškova.

Općinsko vijeće donosi Program socijalnih potreba prigodom donošenja proračuna te utvrđuje koje će vrste i opseg pomoći financirati iz proračuna.

Odlukom su sistematizirana i jasno definirana pitanja iz područja socijalne skrbi, a poslove u vezi s ostvarivanjem prava propisanih odlukom obavljat će nadležna upravna tijela općine Križ.

Do sada je to obavljao Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad, ali zbog kako su naveli obima poslova to više ne mogu raditi od 1.siječnja ove godine.