Divlje svinje u Zagrebu

U urbanom području Grada Zagreba divlje svinje su povremena vrsta divljači koja dnevno migrira prema lako dostupnim izvorima hrane i vode.

Posljednjih dana sve se više mogu primijetiti divlje svinje. U urbanom području Grada Zagreba divlje svinje su povremena vrsta divljači koja dnevno migrira prema lako dostupnim izvorima hrane i vode.

Na ovom području s divljim svinjama, kao i s ostalim vrstama divljači, postupa se sukladno Programu zaštite divljači za Grad Zagreb koji provode Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba i Lovački savez grada Zagreba.

Građanima se preporučuje da ukoliko zamijete divlje svinje ili drugu divljač da joj ne prilaze te da je ni u kojem slučaju ne tjeraju, da ostanu staloženi, a ukoliko su s kućnim ljubimcima da iste stave na povodac i da se mirno udalje s mjesta viđenja ili susreta s divljači.

Kako bi se spriječila šteta od divljači, Program zaštite divljači propisuje sljedeće mjere: edukaciju i suradnju s vlasnicima i korisnicima zemljišta, nabavljanje kemijskih, bioloških i biotehničkih zaštitnih sredstava te njihovu besplatnu raspodjelu vlasnicima i korisnicima zemljišta na njihov zahtjev, zaštitu usjeva i nasada izgonom divljači te uporabom zaštitnih sredstava i plašila, te druge.